Szerződési feltételek domain regisztráció és kezelés esetén a Forpsi-nál

A következő rendelkezéseket kell tekinteni Általános Szerződési Feltételeknek a FORPSI ügyfelek számára, akik domain kezelési és regisztrációs szolgáltatásokat használják, 2014 január 1-től. Ezek a Szerződési Feltételek alkalmazandók minden esetben a Szolgáltató és a Ügyfél között.

Ezen Szerződési Feltételek kizárása és együttműködés egyedi feltételekkel csak kölcsönös írásos megállapodás alapján lehetséges.

 
 

Szolgáltató

A Szolgáltató a BlazeArts Kft. amely a FORPSI márkanév alatt nyújtja a szolgáltatásokat, székhely: 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 36. 1/8, cégjegyzékszám: 03-09-109150 , adószám: 12539833-2-03 .

 

Alapvető Rendelkezések

 1. A domain kezeléséhez, regisztráció megrendeléséhez, meghosszabbításhoz és változtatásokhoz, valamint egyéb műveletekhez a domain névhez kapcsolódóan, az Ügyfélnek a Szolgáltató honlapján biztosított ügyfél fiókját kell használnia. Egyes változások a domain névvel kapcsolatosan vagy egyéb műveletek előírhatják más weboldalak, űrlapok és eszközök használatát amelyeket a Szolgáltató meghatároz az adott helyzetben.
 2. Az Ügyfél köteles tájékoztatni a Szolgáltatót késedelem nélkül a domain tulajdonos vagy a kapcsolattartó személy adataiban bekövetkezett bármilyen változásról, az Ügyfél köteles meggyőződni arról is, hogy a változtatások végbe mentek a domain névnél.
 3. Néhány domain esetében, a domain adatai megváltoztathatók online az erre megadott oldalakon, vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül.
 4. Az Ügyfél bérli a domain nevet a domain adminisztrátorától (a megfelelő regisztrátortól), akinek az Ügyfél fizeti a domain bérlet díját. A Szolgáltató a domain technikai adminisztrátora, nem tulajdonos vagy fizető. A Szolgáltató jogosult arra, hogy átadja az ügyfél adatait a megfelelő regisztrátornak (a domain végződésnek megfelelően) és az Ügyfél elfogadja a megfelelő regisztrátor szabályait a bejegyzett domain név megfelelő végződésére vonatkozóan. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megfelelő regisztrátor szabályai a megfelelő végződésére vonatkozóan más nyelven is lehet mint a Magyar és hogy köteles megismerni azokat. Az Ügyfél továbbá tudomásul veszi, hogy ezen megfelelő regisztrátorok szabályai szerint a domain nevet a bejegyzett domain név megfelelő végződéshez tartozó regisztrátor is kezelheti
 

Domainek Regisztrációja

 1. Az Ügyfél megrendeli a domain regisztrációt a megrendelő űrlap kitöltésével a Szolgáltató weboldalán vagy a Szolgáltató által az Ügyfél részére biztosított más módon. A megrendelés alatt az Ügyfél kiválasztja az időszakot amelyre a domain nevet regisztrálja és megadja a szükséges adatokat a domain regisztrációhoz amiket a Szolgáltató kér a megrendelő űrlapon.
 2. Az Ügyfél köteles felvinni a megrendelésnél teljes és valós információkat a domain tulajdonosával kapcsolatosan, és megadni az egyéb szükséges műszaki adatokat (DNS-kiszolgálók, vagy más adatok), amelyek szükségesek a domain regisztrációhoz, beleértve a teljes és pontos Ügyfél kapcsolattartói adatokat. Az Ügyfél felelős az információk helyességéért és teljességéért. Abban az esetben, ha az Ügyfél valótlan vagy fiktív adatokat ad meg, az Ügyfél ki lesz téve annak a veszélynek, hogy a domain törlésre kerül, a domain regisztrációval kapcsolatos anyagi kompenzáció joga nélkül. Az Ügyfél köteles tájékoztatni a Szolgáltatót írásban minden adatváltozásról oly módon, amely megfelel az adott változásnak és a Szolgáltató kérésének. A kötelezettségeinek teljesítése érdekében a Szolgáltató jogosult használni az utolsó adatot amivel az Ügyfél ellátta. Bizonyos domain végződések (TLD-k) kapcsolattartó adatainak pontossága ellenőrzésre kerül a központi regisztrátor által a domain név regisztrációja során. A regisztrált kapcsolattartó adatainak ellenőrzése a központi regisztrátoron a Tucows Inc.-n keresztül történik, ami a domain tulajdonosának kiküldött e-mailben egy megerősítő link segítségével valósul meg. Amennyiben a megerősítés nem történik meg az e-mail megérkezése után 15 napon belül, a domain név működése felfüggesztésre kerül, amíg a megerősítés meg nem történik.
 3. A domain regisztrációt megelőzően, az Ügyfél köteles meggyőződni a bejegyzett domain rekordok helyes beállításáról, amelyeket a domain regisztráció során az authoritatív DNS-kiszolgálók használni fognak. Egyes végződések esetén, nem lehet elindítani a regisztrációs eljárást az ilyen helyes beállítás nélkül. A részletek az egyes végződések leírásában találhatók.
 4. A regisztrációs eljárást elindítja a Szolgáltató, ha az alábbi feltételek teljesültek:
  • a) Az Ügyfél kifizette a regisztrációs díjat helyesen és a befizetést a Szolgáltató rendszere megfelelően befogadta. (lásd Díjfizetés Fejezet)
  • b) Abban a pillanatban, hogy a regisztráció elküldésre került a FORPSI-tól a domain regisztrátor felé, a domain regisztrálható
  • c) A domain névnek szabadnak kell lennie regisztrációhoz, és nem lehet blokkolva vagy fenntartva egy harmadik fél részére.
  • d) A megrendelés eleget tesz egyéb kérdéseknek, amelyre szükség lehet néhány domain végződés regisztrációjához. Ezek a további egyéni követelmények az egyes végződésekhez kapcsolódó részletekben vannak meghatározva illetve a Szolgáltató biztosítja kérés esetén. Az ilyen követelmények vonatkozhatnak például a regisztrátor szabályainak az új domain tulajdonos által történő elfogadásának szükségességére, a domain tulajdonjogára vonatkozó szerződés aláírása és elküldése szükségességére, a tulajdonos cégére vagy vállalkozására vonatkozó dokumentumok bemutatására, a domain DNS-kiszolgálóinak helyes beállítására, stb. A domain regisztráció esetén, amennyiben az Ügyfél hibásan, vagy hiányosan adott meg adatokat a Szolgáltató részére, és a Szolgáltató adathelyesbítésre, vagy hiányok pótlására irányuló felhívásától számított 30 napon belül sem tesz eleget adathelyesbítési, vagy hiánypótlási kötelezettségének, illetve ezen időszak alatt az Ügyfél részéről nem érkezik kifejezett kérés arra vonatkozóan, hogy a regisztrációs díjat a szolgáltató utalja vissza részére és az eljárást szüntesse meg, úgy a Szolgáltató az eljárást 5 hónap időtartamra felfüggeszti (és erről az ügyfelet e-mailben értesíti). Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt az Ügyféltől jelzés érkezik arra vonatkozóan, hogy a regisztrációs, vagy domain meghosszabbításával kapcsolatos eljárást folytatni kívánja, – és egyidejűleg az eljárás felfüggesztésére okot adó hiányokat pótolja – úgy Szolgáltató az Ügyfél ezirányú jelzését követő 5 munkanapon belül az eljárást folytatja. Amennyiben a felfüggesztés ideje alatt az Ügyfél részéről megkeresés nem érkezik a Szolgáltatóhoz, úgy a felfüggesztés lejártát követő napon a Szolgáltató az eljárást megszünteti. Amennyiben a Szolgáltató az eljárást megszüntette, úgy a Megrendelő által regisztrációs díjként megfizetett összeget Szolgáltató nem köteles visszatéríteni, az az adminisztrációs feladatok ellátására tekintettel, megbízási díj jogcímén Szolgáltatót illeti meg.
 5. A domain csak akkor tekinthető regisztráltnak miután a Szolgáltató megerősíti annak regisztrációját. Abban az esetben, ha a domain már foglalt egy harmadik fél által a regisztrációs eljárás elindításakor illetve a regisztrációs eljárás alatt, az Ügyfélnek nem kell alkalmazni regisztrációs díjat. Az Ügyfél felhasználhatja az ilyen díjat a FORPSI-nál használt másik domain neve vagy szolgáltatása működésének megfizetéséhez.
 6. Egy domain regisztráció megrendelésével az igényelt domain név semmilyen módon nem lesz fenntartva az Ügyfél részére, a regisztrációs eljárás előtt vagy alatt bármikor egy harmadik fél a domainhez kapcsolódó követelmények teljesítésével előbb megszerezheti a domain nevet.
 7. A nemzetközi domain nevek regisztrációja (.com, .net, .org, .biz, .info, .name, stb.) a Tucows Inc. központi regisztrátoron keresztül történik, amihez a domain tulajdonos megerősítése szükséges. A domain tulajdonos kapcsolattartó e-mail címére kiküldésre kerül egy megerősítő e-mail a Tucows Inc. regisztrátortól, amit (vagy „amelyen keresztül”) a tulajdonosnak meg kell erősítenie a domain név regisztrációját. Az e-mail érvényessége 15 nap. Ha nem történik meg a megerősítés ezen időtartamon belül, a domain működése korlátozásra vagy kikapcsolásra kerül, amíg a megerősítés meg nem történik.
 8. Miután a domain regisztrálva van, néhány adat a tulajdonosról szerepelhet a domain információkban amelyek nyilvánosan elérhetőek - különösen a WHOIS nyilvántartásban. Lehetőség van egyénileg egyeztetni a szolgáltatóval, hogy a valós domain név felhasználó adatai ne szerepeljenek a megfelelő nyilvántartásban ilyen megállapodás nem mond ellent a jogi előírásoknak feltéve, hogy a Szolgáltató egyetért ezzel.


Domainek Meghosszabbítása

 1. Egy domain meghosszabbítása érdekében, az Ügyfél minden esetben köteles megrendelni a meghosszabbítást, az Ügyfél megrendelése alapján egy fizetési felszólítás kerül kiállításra számára.
 2. A Szolgáltató nem garantálja, hogy elfogadja azokat a pénzügyi összegeket amelyeket olyan díjbekérő számlaszám alapján küldtek amik a domain régebbi regisztrációjára, meghosszabbítására vagy valamilyen módosítására szóltak.
 3. Az Ügyfél köteles megrendelni a domain meghosszabbítást a megrendelő űrlap kitöltésével, amely elérhető a https://admin.forpsi.hu/ oldalon az ügyfélfiókjába belépve, vagy más engedélyezett módon. A meghosszabbítás megrendelésekor az Ügyfélnek ki kell választania egy időszakot, amelyre a domaint meg kell hosszabbítani.
 4. Az Ügyfél köteles kitölteni a megrendelést a teljes és valós információval, amely szükséges a domain meghosszabbításához. Az Ügyfél felelős az információk helyességéért és teljességéért.
 5. A domain név érvényesség meghosszabbítás eljárást elindítja a Szolgáltató, ha az alábbi feltételek teljesültek:
  • a) Az Ügyfél kifizette a meghosszabbítás díjat helyesen és a befizetést a Szolgáltató rendszere megfelelően befogadta. (lásd Díjfizetés Fejezet)
  • b) Abban a pillanatban, amikor a meghosszabbítás eljárás elindítva a domain nem lehet olyan állapotban amelyben az ilyen meghosszabbítást nem lehet elvégezni, egyéb feltételek az Ügyfél általi késedelmes teljesítésének okán, vagy mert egy speciális díjfizetés szükséges az ilyen meghosszabbításhoz a domain lejárat után.
  • c) A kívánt domain nevet még nem foglalta le egy harmadik fél, azután, hogy a domain nevet törölték mert az nem került meghosszabbításra.
  • d) d) A megrendelés eleget tesz egyéb kérdéseknek, amelyre szükség lehet néhány domain végződés meghosszabbításához. Ezek a további egyéni követelmények az egyes végződésekhez kapcsolódó részletekben vannak meghatározva illetve a Szolgáltató biztosítja kérés esetén. Az ilyen követelmények vonatkozhatnak például a regisztrátor szabályainak az új domain tulajdonos által történő elfogadásának szükségességére, a domain tulajdonjogára vonatkozó szerződés aláírása és elküldése szükségességére, a tulajdonos cégére vagy vállalkozására vonatkozó dokumentumok bemutatására, a domain DNS-kiszolgálóinak helyes beállítására, stb.
 6. Abban az esetben, ha a domain törlésre került majd lefoglalásra került egy harmadik fél által a meghosszabbítás eljárás elindulásakor vagy meghosszabbítás eljárás alatt, az Ügyfél jogosult arra, hogy visszakapja a meghosszabbítási díjat. Az Ügyfél felhasználhatja az ilyen díjat a FORPSI-nál használt másik domain neve vagy szolgáltatása működésének megfizetéséhez. A domain csak akkor meghosszabbított ha a Szolgáltató megerősíti ezt a tényt.
 7. Abban az esetben, ha a domain törlésre került a meghosszabbítás eljárás elindulásakor vagy a meghosszabbítás eljárás alatt, de nincs lefoglalva egy harmadik fél által, a domain újra regisztrálható Szolgáltató és az Ügyfél közötti megállapodás alapján. Ebben az esetben a Szolgáltató kérheti az Ügyfelet az új regisztráció és az Ügyfél által a Szolgáltatónak a sikertelen meghosszabbításra fizetett összeg közötti különbség megfizetésére.
 8. Abban az esetben, ha a meghosszabbítás nem került megrendelésre, a meghosszabbítás nincs fizetve megfelelően vagy egyéb feltételek, amelyek szükségesek a domain meghosszabbításhoz nem teljesülnek, a domain kikapcsolásra kerül a lejárat után vagy más módon működésképtelenné válik.


Ügyfél Igények Törlése

 1. Igény törlésnek az tekinthető ha az Ügyfél egy domain regisztráció, meghosszabbítás vagy valamilyen változtatási eljárás leállítását kérte, illetve ha egy domain regisztráció, meghosszabbítás vagy valamilyen változtatási eljárás az Ügyfél által kért törlése már befejeződött.
 2. Abban az esetben, ha a domain regisztráció már megkezdődött, vagy ha a domain már regisztrált és az Ügyfél kéri a regisztrációs eljárás törlését, a Szolgáltató díjat számít fel erre az eljárásra az érvényes árlista szerint. A Szolgáltató megtagadhatja a domain regisztráció törlését feltéve, hogy ez a művelet nem lehetséges (pl. amennyiben a domain regisztrációt nem lehet visszavonni). Ebben az esetben az Ügyfél nem jogosult arra, hogy visszakapja a domain regisztrációhoz kapcsolódó díjakat, illetve nem jogosult kompenzációra a domain megszerzése során felmerülő költségek kapcsán.
 3. Abban az esetben, ha a domain meghosszabbítás már megkezdődött, vagy ha a domain már meg van hosszabbítva és az Ügyfél kéri a meghosszabbítás eljárás törlését, a Szolgáltató díjat számít fel erre az eljárásra az érvényes árlista szerint. A Szolgáltató megtagadhatja a domain meghosszabbítás törlését feltéve, hogy ez a művelet nem lehetséges (pl. amennyiben a domain meghosszabbítást nem lehet visszavonni). Ebben az esetben az Ügyfél nem jogosult arra, hogy visszakapja a domain meghosszabbításhoz kapcsolódó díjakat, illetve nem jogosult kompenzációra a domain megszerzése során felmerülő költségek kapcsán.
 4. A domain nevek tekintetében nem lehetséges visszavonni, törölni a már elvégzett módosításokat mint például regisztrátor váltás, tulajdonos váltás, DNS szerverek módosítása, stb. Abban az esetben ha az Ügyfél vissza akarja állítani a domain nevet, fordított irányban kell alkalmazni a változtatásokat. Azonban az ilyen változtatást megtagadhatja a Szolgáltató amennyiben a körülmények lehetetlenné teszik a változtatást, például ha az Ügyfél elvesztette a domain tulajdonjogát a már megtörtént változtatás miatt.


Ügyfél Értesítése a Domain Lejáratáról

A következő rendelkezések a domain tulajdonosok domain neveinek lejáratáról a Szolgáltató által történő értesítéséről, kizárólag azokra a domain nevekre vonatkoznak amely domain nevek közvetlenül a Szolgáltatónál kerültek megrendelésre más közvetítő nélkül.

 1. A domain meghosszabbítást határidejének a lejárt dátumát kell tekinteni (érvényesség lejárata) a legtöbb domain esetén. Egyes domainek esetén, azonban szükséges lehet feltételek teljesítése, amelyek szükségesek a meghosszabbítás eljárás lejárat előtti elindításához. Az ilyen kizárások az egyes domainek leírásában találhatóak a Szolgáltató weboldalán, vagy információ kérhető erről.
 2. A domain tulajdonos ( illetve számlázási kapcsolattartója) értesítést kap a domain közelgő lejáratáról egy hónappal, 2 héttel és 1 héttel a domain meghosszabbítási határidő lejárta előtt egy e-mail üzenetben, ami az adott domain tulajdonosnál mint számlázási kapcsolattartónál megadott e-mail címre kerül kiküldésre. Díj nem kerül felszámításra ezért a szolgáltatásért.
 3. Az e-mail kommunikáció természetéből adódóan a Szolgáltató nem garantálja, hogy az e-mail üzenet kézbesítésre kerül az Ügyfél e-mail fiókjába. (pl. az email fiók nem létezik, nem működik vagy megtelt, stb.)
 4. A Szolgáltató nem felelős a károkért ha az Ügyfél a domain lejárat értesítést egyáltalán nem kapja meg, nem kapja meg időben, nem olvassa vagy a kézbesített értesítést nem veszi figyelembe, illetve ha a Szolgáltató nem éri el az Ügyfelet a Szolgáltató nyilvántartásában megadott elérhetőségein (e-mail cím, levelezési cím, telefonszám).
 5. Abban az esetben, ha az Ügyfél nem reagál a domain meghosszabbítás értesítésre, a Szolgáltató közvetlenül tájékoztathatja a domain végfelhasználóját.
 6. A domain lejárata megszünteti a szerződéses jogviszonyt a Szolgáltató és az Ügyfél között.
 7. A legtöbb nemzetközi végződésű domain névnél a központi regisztrátor tájékoztatja a domain tulajdonosokat a domain név közelgő lejáratáról. A következő domain végződéseknek (.com, .net, .org, .biz, .info, .name, stb.) a Tucows Inc. a regisztrátora, a domain név tulajdonosa a domain lejáratát megelőzően 30 vagy 5 nappal kap egy megerősítő e-mailt, hogy ellenőrizze a kapcsolattartó adatokat. Ebben az e-mailben fog találni egy linket, mellyel meg tudja erősíteni a kapcsolattartó adatainak helyességét. A megerősítést a következő 15 napon belül el kell végezni, ellenkező esetben a domain név működése korlátozásra kerülhet.


Domain Változtatásai

 1. Változás vagy információ kérésekor, az Ügyfél minden esetben köteles azonosítania magát a helyes bejelentkezési adatokkal (felhasználónév és jelszó) az ügyfél fiókjába belépve amelyben a domain található, illetve egy kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével miután belépett az ügyfél fiókjába amelyben a domain található. Ellenkező esetben az Ügyfél igénye egy változtatáshoz vagy információ kéréshez elutasításra kerülhet a hozzáférési jog elégtelen ellenőrzése miatt.
 2. A Szolgáltató díjat számíthat fel a domainnel kapcsolatos minden változtatásért (a tulajdonos változtatása, műszaki adatok változtatása, regisztrátor változtatása, stb) az érvényes árjegyzék szerint. A domain változtatási eljárás csak a szükséges díj megfizetése után kerül elindításra, az ilyen befizetést a megfelelő módon kell teljesíteni pontosan a Szolgáltató utasításai szerint és a kiállított fizetési felszólítás szerint (helyes címzett számlaszám, helyes összeg, megfelelő pénznem, helyes díjbekérő számla szám).
 3. A domain változtatások csak akkor végezhetőek el ha a domain állapota lehetővé teszi számukra azt (pl. a domain még nem járt le) és ha az adott változáshoz szükséges összes követelmény teljesült. Ezeket a feltételeket az egyes domain végződések regisztrátorai határozzák meg és teszik közzé a domain részletes információiban a Szolgáltató és az egyes végződésekhez kapcsolódó regisztrátorok weboldalán vagy kérésre értesítik ezekről az Ügyfelet.
 4. Miután a változás a domain névnél megtörtént, eltarthat egy ideig amíg a domain adat változtatás az Ügyfél felhasználói fiókban láthatóvá válik. Abban az esetben, ha egyes adatok nem felelnek meg a jelenlegi helyzetnek, tájékoztatni kell a Szolgáltatót erről a tényről; a Szolgáltató következésképpen orvosolni fogja az ilyen hibát.
 5. Abban az esetben, ha a domain változtatáshoz írásos dokumentumok szükségesek, ideértve jogosult személy megerősítését, a Szolgáltató jogosult megtagadni a változtatást, ha kétség merül fel ezen dokumentumok eredetiségével kapcsolatban, illetve ha kétség merül fel, hogy az adott személy jogosult -e az igényelt változtatás megerősítésére. Ilyen esetben az igénylőnek a változtatáshoz a Szolgáltató felé további dokumentumokat és bizonyítékokat kell benyújtania, amelyekkel eloszlatja a Szolgáltató kételyeit.


Domain Működése

 1. A Szolgáltató nem garantálja a domain név megfelelő delegálását gyökér DNS szervereken és a domain helyes rekordjainak vezetését az összes többi DNS szerveren, amelyek a domain működéséhez szükségesek.
 2. Abban az esetben, ha az Ügyfél átregisztrál egy domain nevet (regisztrátor változtatás) a Szolgáltatótól egy harmadik félhez, a szerződéses kapcsolat az Ügyfél és a Szolgáltató között az adott domain névvel kapcsolatban érvénytelenné válik. Ilyen esetben az Ügyfél nem jogosult arra, hogy visszakapja a díjat a fennálló a Szolgáltatónál fel nem használt domain név működési időszakra.
 3. Az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik a módszerekért, amelyekkel a domain nevet használja, valamint a weboldalakért és egyéb szolgáltatásokért amiket a domain segítségével működtet és biztosít.
 4. Bármilyen jogvita esetén az Ügyfél vagy a domain tulajdonos és egy harmadik fél között, a Szolgáltató bírósági határozat alapján megakadályozhatja az Ügyfelet a domain használatában, változtatások elvégzésében, a domain meghosszabbításában, stb. A bírósági határozat alapján a domain nevet a Szolgáltató törölheti vagy visszavonhatja (működését felfüggesztheti).


Díjfizetés

 1. A díj a domain regisztrációhoz, meghosszabbításhoz vagy változtatáshoz akkor tekinthető fizetettnek ha az alábbi feltételek teljesültek:
  • a) a befizetés a Szolgáltató megfelelő bankszámlájára került elküldésre
  • b) a helyes összeg a megfelelő pénznemben utalásra került
  • c) a helyes díjbekérő számla szám megadásra került a befizetésben
  • d) a befizetés jóváírásra került a Szolgáltató bankszámláján
  • e) a befizetés feldolgozásra került a Szolgáltató befizetési rendszere által
 2. Az összeg, pénznem, kedvezményezett számlaszáma, és a díjbekérő számla szám meg van adva a fizetési felszólításban, ami az Ügyfél számlázási kapcsolattartó e-mail címére került küldésre, amelyet a domain regisztráció, meghosszabbítás vagy változtatás megrendelésénél beállított. Meg kell adni az összes információt a befizetés elvégzésekor.
 3. Abban az esetben, ha az Ügyfél a domain regisztráció, meghosszabbítás vagy változtatás díját rossz számlára küldi, rossz összeget, rossz pénznemben vagy amelyben hibás a díjbekérő számla szám, a befizetést nem tudja pontosan azonosítani a Szolgáltató, késedelem lehet a domain regisztrációnál, illetve előfordulhat, hogy a domaint nem lehet regisztrálni, vagy késedelem lehet a domain meghosszabbításánál vagy a domain név törlésre kerülhet vagy lefoglalhatja egy harmadik fél, vagy a kért domain változtatásokat nem lehet elvégezni. Bizonyos esetekben az Ügyfél nem jogosult, hogy visszakapja az ilyen díjat.
 4. A Szolgáltató nem fogad el írásos, fax, e-mail vagy más hasonló fizetési igazolást abban az esetben ha az összeg még nem érkezett meg a Szolgáltató számlájára.
 5. Abban az esetben, ha az Ügyfél nem fizeti meg az előírt díjat a fizetési felszólítást kiállítását követő 14 napon belül, a Szolgáltató törölheti az Ügyfél domain regisztráció, meghosszabbítás vagy változtatás megrendelését. Következésképpen, az Ügyfélnek újra meg kell rendelnie amit szeretne.


Kapcsolódó dokumentumok

Az alábbi dokumentumok tartalmazzák az egyes domainek regisztrációjának kötelező feltételeit, amelyek regisztrációjára, kezelésére és egyéb tevékenységeket a domain nevek nyilvántartására vonatkozóan szabályoznak, és amelyek szabályozzák az egyes domainek szerződéses viszonyait is.

 • .hu domain regisztrációs szabályzat
 • .cz domain regisztrációs szabályzat
 • EURid - .eu TLD fő adminisztrátor
 • ICANN Regisztrálók Oktatási Anyagai
 • ICANN Regisztrálók Jogai és Kötelezettségei
 • Tucows Regisztrációs Feltételek
 • és lehetséges más nemzeti domain adminisztrátor szabályzat is

   

  Záró rendelkezések

  A szerződéses kapcsolat határozatlan időre lép érvénybe. A domain regisztráció, meghosszabbítás vagy változtatás megrendelésével, az Ügyfél elfogadja ezeket a Szerződési Feltételeket, beleértve a Szolgáltató az összes egyéb feltételeit a szolgáltatások nyújtására és kezelésére. Ezek a Szerződési Feltételek vonatkoznak minden jelenlegi és jövőbeni FORPSI ügyfél domain szolgáltatására. A FORPSI szolgáltatások működésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételekkel egyidejűleg ezen Szerződési Feltételek is érvényben vannak.
  A Szolgáltatóval történő szerződés megkötésével az Ügyfél megerősíti, hogy ismeri az adott domainhez alkalmazott összes dokumentumot és a szerződési feltételt és egyetért azokkal.
  Ezen domain Szerződési Feltételek 2014. január 1-jén lépnek érvénybe és hatályba. Minden rendelkezés az érvényes és hatályos magyar jogrend és az egyes domain név típusok regisztrációjára és működésére vonatkozó feltételek szerint szabályozott. A végződések részletes információi elérhetőek a www.forpsi.hu oldalon vagy közlésre kerülnek az Ügyfél kérésére. Ezeket a Szerződési Feltételeket és információkat az internetes oldalakon a Szolgáltató bármikor megváltoztathatja, a módosítás a közzétételt követő naptári hónap első napján lép érvénybe és hatályba.