Tudnivalók a sütik használatáról

A BlazeArts Kft. (továbbiakban: BlazeArts) védi a személyes adatok bizalmas kezelését és biztosítja azok szükséges védelmét minden olyan eseménnyel szemben, ami azok megsértését kockáztathatja.

Az EU 2016/679 rendelete és a személyes adatok kezelését szabályozó más jogszabályok hatályos jogszabályok rendelkezései szerint a felhasználó ("Érintett") tájékoztatást kap az úgynevezett „sütikkel" kapcsolatosan.


Kik vagyunk

A BlazeArts, mindenkori törvényes képviselője személyében, székhelye 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39., adatkezelőként működik, és a [email protected] címen lehet kapcsolatba lépni vele.

Az Adatkezelő kinevezett adatvédelmi tisztviselőjével (Data Protection Officer-DPO) bármilyen kérdéssel és kéréssel kapcsolatban a [email protected] e-mail címen érhető el.


Milyen adatokat kezelünk

Navigációs adatok

A jelen weboldal működtetéséhez használt számítógépes rendszerek normál működésük során és kizárólag a kapcsolat időtartama alatt személyes adatokat gyűjtenek, amelyek továbbítása az internetes kommunikációs protokollok használatának velejárója. Olyan információkról van szó, amelyeket nem azért gyűjtenek be, hogy azonosított Érintettekhez legyenek társítva, hanem természetüknél fogva, harmadik felek birtokában lévő adatok feldolgozásával és társításával lehetővé tehetik a felhasználók azonosítását. Ebbe az adatkategóriába tartoznak: a jelen webhelyhez csatlakozó felhasználók által használt IP-címek vagy számítógépnevek, a kért erőforrások URI-címei (Uniform Resource Identifier), a kérések ideje, a szerverhez történő kérelmek benyújtására használt módszer, a válaszként kapott fájl mérete, a szerver által adott válasz állapotát jelző numerikus kód (sikeres, hiba stb.), a navigációhoz használt böngésző jellemzői, annak az ablaknak a mérete, amelyben a használt eszköz böngészője fut, valamint az operációs rendszerre és a felhasználó informatikai környezetére vonatkozó egyéb paraméterek. Ezek az adatok kizárólag a weboldal használatára vonatkozó névtelen statisztikai információk gyűjtése, illetve, azok megfelelő működésének ellenőrzése céljából kerülnek felhasználásra és a feldolgozást követően azonnal törlésre kerülnek. Az adatok felhasználhatók a felelősség megállapítására a webhely elleni feltételezett számítógépes bűncselekmények esetén.

Sütik (Cookie-k)

A sütik olyan kis szöveges karakterláncok, amelyeket a felhasználó által meglátogatott webhelyek elküldenek az Érintett számítógépére (általában a böngészőhöz), ahol tárolásra kerülnek, hogy azután ugyanazon felhasználó következő látogatásakor újra továbbítsák ugyanazokra a helyekre. Egy webhelyen történő böngészés közben a felhasználó az eszközére olyan sütiket is kaphat, amelyek különböző webhelyekről vagy webszerverekről (úgynevezett "harmadik felektől") kerülnek elküldésre, és amelyeken néhány olyan elem is megtalálható (például: képek, térképek, hangállományok, más internetes tartománynevek oldalaira irányuló specifikus linkek), amely a felhasználó által látogatott webhelyen is megtalálható. Minden süti különféle adatokat tartalmaz, például: IP-címet, lokalizációs beállításokat, várost, dátumot/időt, eszközt, böngészőt, operációs rendszert, képernyőfelbontást, navigációs forrást, a meglátogatott oldalakat és az oldalak számát, a látogatás időtartamát, a látogatások számát stb.

A harmadik féltől származó sütik használatát a harmadik felek által meghatározott előírások szabályozzák; ezért kérjük az Érintettet, hogy olvassa el az a jelen webhely által használt sütik listájában megjelölt weboldalakon közzétett, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkat.


Sütik típusa

A következőkben felsoroljuk a weboldalunkon használt sütik típusait. Webhelyünket egy süti beolvasó eszközzel elemezzük, amelynek köszönhetően a lehető legpontosabb listát vezetjük.

A sütiket az alábbi kategóriákba soroljuk:

  • Szükséges sütik: a szükséges sütik segítenek abban, hogy a weboldal használható legyen, lehetővé téve az olyan alapvető funkciókat, mint például az oldalon történő navigálás és a webhely védett területeihez való hozzáférés. A weboldal nem működhet megfelelően ezek nélkül a sütik nélkül.

  • Preferencia sütik: az Érintett fél kifejezett és megalapozott hozzájárulása esetén lehetővé teszik a webhely számára, hogy emlékezzen olyan információkra, amelyek befolyásolják a webhely viselkedését vagy megjelenését. Ilyen például a felhasználó által preferált nyelv vagy a felhasználó régiója.

  • Statisztikai sütik: az Érintett kifejezett és megalapozott hozzájárulása esetén segítenek megérteni, hogy a felhasználók hogyan lépnek kapcsolatba a webhelyekkel azáltal, hogy névtelenül gyűjtenek és továbbítanak információkat.

  • Marketing sütik: az Érintett kifejezett és megalapozott hozzájárulása esetén azért kerülnek alkalmazásra, hogy nyomon kövessék a felhasználók böngészését a webhelyeken. A cél az, hogy releváns és vonzó hirdetések jelenjenek meg az egyes felhasználók számára.

A felhasználó minden esetben kezelheti, vagyis kérheti a sütik általános letiltását vagy törlését az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával. Ez a letiltás azonban lelassíthatja vagy megakadályozhatja a webhely egyes részeihez való hozzáférést, vagy ronthatja a navigáció működőképességét.

A sütik kezelésének vagy letiltásának beállításai a használt internetböngészőtől függően változhatnak, ezért a műveletek végrehajtásával kapcsolatos további információkért javasoljuk, hogy olvassa el készüléke kézikönyvét vagy használja a „Súgó” vagy „Help” funkciót az internetes böngészőjén.

Az alábbiakban soroljuk fel azokat a linkeket, amelyek megmutatják, hogyan kezelhetők vagy tilthatók le a sütik a legnépszerűbb internetes böngészőkben:

A BlazeArts a webhelyein és a szolgáltatásai során a nyújtott szolgáltatások helytelen használatának elkerülése végett ReCaptcha-t használ azért, hogy ellenőrizze, hogy az adatok megadását (például: egy kapcsolatfelvételi vagy regisztrációs űrlapon) egy személy vagy egy automatizált program hajtja-e végre. A ReCaptcha használatára a Google adatvédelmi irányelvei és Általános Szerződési Feltételei vonatkoznak.


Kivel közöljük az Érintett fél adatait

Az Érintett fél személyes adatait elsősorban olyan harmadik felekkel és/vagy címzettekkel közöljük, akiknek tevékenysége az adatkezeléssel kapcsolatos műveletek elvégzéséhez és bizonyos jogszabályi követelmények teljesítéséhez szükséges, mint például:

  • Az Aruba S.p.A. vállalatcsoport vállalatai

  • Harmadik fél beszállítók és szakemberek/külső tanácsadók és tanácsadó cégek;

  • Igazságügyi hatóságok, felügyeleti és ellenőrzési hatóságok;

  • Hivatalosan felhatalmazott vagy elismert jogi címmel rendelkező alanyok.

Az ezen kategóriákba tartozó alanyok különálló adatkezelőként vagy az adatkezelő által kinevezett felelősként önállóan működnek.

Az adatokat a kijelölt feladatok ellátásával kapcsolatban megismerheti az adatkezelő személyzete is, beleértve a gyakornokokat, az ideiglenes munkavállalókat, a munkavállalókat, az alvállalkozókat és megbízottakat, a tanácsadókat, mindenkit, akit kifejezetten felhatalmaztak az adatkezelésre.

A személyes adatok kapcsán semmilyen esetben nem történik nyilvánosságra hozatal, és ezért semmilyen formában, például hozzáférhetővé tételükkel vagy tanulmányozásukkal, nem kerülnek előre meg nem határozott személyek birtokába.


Hogyan kezeljük az Érintett fél adatait

Az adatok feldolgozása kézi, informatikai és telematikai eszközök alkalmazásával, a vonatkozó jogszabályokban előírt szükséges intézkedések betartásával történik, az adatok titkosságának, integritásának és elérhetőségének biztosítása, valamint az anyagi vagy nem anyagi károk elkerülése érdekében.


Hol kezeljük az Érintett fél adatait

Az Érintett fél személyes adatainak tárolása az Európai Unió országaiban található archívumokban történik. Amennyiben az a meghatározott célok eléréséhez szükséges, az Érintett fél adatai külföldre, az Európai Unión kívüli országokba/szervezetekbe továbbitásra kerülnek, amelyek garantálják az Európai Bizottság saját döntése által megfelelőnek tartott személyes adatok védelmének szintjét, vagy egyéb olyan megfelelő garanciával rendelkeznek, mint például az Európai Bizottság által elfogadott standard szerződési feltételek vagy az Érintett fél beleegyezése. Az Érintett félnek joga van megszerezni a külföldre továbbított adatok másolatát, valamint azon országok/szervezetek listáját, amelyekhez az adatokat továbbították, a [email protected] e-mail címre írva.
 


Melyek az Érintett fél jogai

A [email protected] címen az Érintettnek joga van a rendeletben előírt esetekben megismerni a rá vonatkozó adatokat, azok törlésére, a pontatlan adatok kijavítására, hiányos adatok kiegészítésére, a személyes adatok korlátozására, az adatainak hordozhatóságára, valamint az adatkezeléssel szembeni tiltakozásra.

Az Érintett jogosult panaszt benyújtani az illetékes magyar felügyeleti hatóságánál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság), vagy annál a hatóságnál, amely abban a tagállamban látja el a feladatait és gyakorolja a hatásköreit, amelyben a jogsértés bekövetkezett, a rendelet 77. cikkében foglaltaknak megfelelően, továbbá a megfelelő igazságügyi hivatalokhoz fordulhat a rendelet 78. és 79. cikkei értelmében.


A jelen webhely által használt sütik listája:

Webtárhelyek 25% kedvezménnyel augusztus 30-ig!
x